Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (Science)

 

 


โพสเมื่อ : 2016-09-06
จำนวนผู้ดู : 37 คน
สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 239 คน
เทคโนโลยีอวกาศ
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 931 คน
การเจริญเติบโตของพืชชั้นป.4
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 117 คน
สารและการจำแนก
อ่านต่อ..

อ่านบทความทั้งหมด

 

 กลุ่มสาระภาษาไทย (Thai Language)

 

 


โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 108 คน
นิทาน ยายกะตา
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 434 คน
บทเรียน เรื่อง การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 113 คน
เพื่อนรัก เพื่อนเล่น ป.1
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 94 คน
ฝึกอ่านสะกดคำ ป.1
อ่านต่อ..

อ่านบทความทั้งหมด

 

 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (Mathematics)

 โพสเมื่อ : 2016-08-16
จำนวนผู้ดู : 172 คน
ความสัมพันธ์การบวกและการลบ
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 177 คน
ความเป็นมาของการวัด
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 556 คน
ความคล้าย (SIMILARITY)
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 204 คน
การแปลงทางเรขาคณิต
อ่านต่อ..

อ่านบทความทั้งหมด

 

 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (Foreign Language)

 

 


โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 129 คน
วันไหว้พระจันทร์
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 187 คน
Preposition of place ป.3
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 284 คน
Conversation P. 5
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 112 คน
My Pets
อ่านต่อ..

อ่านบทความทั้งหมด

 

 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(Social Study, Religion and Culture)

 

 


โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 111 คน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 166 คน
ทวีปแอฟริกา
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 149 คน
การนับศักราช
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 367 คน
สมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
อ่านต่อ..

อ่านบทความทั้งหมด

 

 กลุ่มสาระศิลปะ (Art)

 โพสเมื่อ : 2016-08-23
จำนวนผู้ดู : 332 คน
สร้างสรรค์การหยดสีกับครูออมสิน
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2016-06-12
จำนวนผู้ดู : 2234 คน
หรรษากับสี
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 2539 คน
เทคนิคการปั้นดินน้ำมันง่ายๆ
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 115 คน
ละครหุ่น
อ่านต่อ..

อ่านบทความทั้งหมด

 

 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
(Health and Physical Education)

 
โพสเมื่อ : 2016-09-14
จำนวนผู้ดู : 364 คน
การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2016-07-22
จำนวนผู้ดู : 126 คน
อาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 335 คน
ว่ายน้ำเบื้องต้น
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 94 คน
ทักษะการว่ายน้ำ และการเอาชีวิตรอดในน้ำ
อ่านต่อ..

อ่านบทความทั้งหมด

 

 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(Career and Technology)

 
โพสเมื่อ : 2016-09-08
จำนวนผู้ดู : 12 คน
เทคโนโลยี
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2016-09-02
จำนวนผู้ดู : 40 คน
การเขียนภาพ Perspevtive
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2016-08-24
จำนวนผู้ดู : 73 คน
ความรู้ในการสร้างผลิตภัณฑ์
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2016-07-12
จำนวนผู้ดู : 112 คน
ปลาสวยงาม
อ่านต่อ..

อ่านบทความทั้งหมด

 

 ปฐมวัย (Childhood)โพสเมื่อ : 2015-05-14
จำนวนผู้ดู : 314 คน
อ.1/2 ปี 57 : ณัฏฐณิชา
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 671 คน
สนุกกับการนับเลข 2 : ครูทัศนัย
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 205 คน
นิทาน ( ครู อารีย์ )
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1103 คน
การบวกเลขเทอม 2 :ครูวนิดา
อ่านต่อ..

อ่านบทความทั้งหมด

 

 


งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน (Student Affairs)
4
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 90 คน
ปลูกอะไร…ก็จะได้อย่างนั้น
อ่านต่อ..

โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 75 คน
6 เทคนิคพัฒนาความจำ
อ่านต่อ..

โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 415 คน
10 แฟชั่นโดนใจ ที่ฝ่ายปกครองแพ่งเล็ง
อ่านต่อ..

โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 343 คน
4 ไม้ตายเอาชนะนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง
อ่านต่อ..

อ่านบทความทั้งหมด